top of page
_DSC0557.jpg

VÅRT VÅRDUTBUD

Arbetsterapeut

Vår arbetsterapeut kan hjälpa dig när din skada eller sjukdom försvårar dagliga aktiviteter:
 

 • Träning av funktions- och aktivitetsförmåga

 • Nedsatt handfunktion

 • Utprovning av handbandage/ortoser

 • Ergonomisk rådgivning

 • Utprovning, förskrivning och körträning av elektrisk rullstol

 • Strategier i vardagen t.ex. vid kognitiva begränsningar

 

Allergi

Kontakta oss om du behöver hjälp med din allergi eller vill ta reda på om du är allergisk. Tänk på att ospecifika allergier som t.ex. födoämnen eller kontakt med kemiska substanser är svåra att utreda. Vi behöver oftast din hjälp med dokumentation över vad du åt eller var i kontakt med när du fick din allergi. Dokumentera gärna vid flera tillfällen.

OBS! Sök alltid akut vid svår allergi!

 

Astma/KOL - mottagning

Astmasköterskan arbetar tillsammans med läkare vid utredning och behandling av dig som har astma eller KOL. Här ingår även uppföljning, stöd och förebyggande åtgärder.

 

Astmasköterskan arbetar även med råd och stöd vid tobaksavvänjning och råd vid allergier.

 

Blodtrycksmätning

Våra undersköterskor hjälper dig med blodtryckskontroll inför läkarbesöket.

 

Diabetesmottagning

Målet med diabetesvården är att du ska må så bra som möjligt samt att ditt blodsockervärde ligger på en bra nivå anpassad för just dig.

 

Till diabetesmottagningen kommer patienter med Diabetes typ 2 samt nedsatt glukostolerans (ett förstadium till diabetes).

 

Vår diabetessköterska hjälper dig med:

 • Information och rådgivning om kost, motion och mediciner

 • Uppföljande diabeteskontroller

 • Utskrivning av blodglukosmätare samt hjälpmedel för egenkontroll om du fått diagnosen diabetes

 • Fysisk aktivitet på recept (FaR)

 

Distriktssköterskemottagning

På vår distriktssköterskemottagning träffar du våra mycket erfarna och duktiga distriktssköterskor.
De har många års erfarenhet och är mycket kunniga inom flera olika områden t.ex:

 

 • Såromläggningar

 • Injektioner

 • Läkemedelshantering

 • Port-a-cath (Subcutan venport)

 • PICC-line

 • KAD

 • Nefrostomier

 • Livsstilsmottagning innefattande blodtryck, stress, övervikt

 • Inkontinensmottagning

 • Vaccinationsmottagning
   

Familjeläkare

Våra läkare är specialister inom allmänmedicin och har många års erfarenhet av primärvården.

 

Fysioterapi

Våra fysioterapeuter kan hjälpa dig med följande:

 • Rehabilitering efter skada eller före och efter operation

 • Smärta, värk och nedsatt funktion i muskler och leder

 • Yrsel och balansproblematik

 • Huvudvärk

 • Nackspärr och ryggskott

 • Artrosskola

 

Intyg

Kontakta oss för snabb och professionell handläggning vid behov av intyg.

 

Kurator / Samtalsterapi

Här kan du få stöd och råd i samband med att du genomgår en kris och/eller lider av lättare depression, ångest eller stress. Du kan få råd gällande hur du kan hantera svårigheter med sömn, negativa tankar, svårigheter att koppla av m.m. Samtalen kan vara både stödjande, motiverande och lösningsfokuserade.

 

Inget problem är för litet eller för stort för att tas upp.

 

Livsstilsmottagning

Här kan vi ge dig råd och stöd vid t.ex. tobaksavvänjning, allergier m.m. Vi kan även erbjuda dietist.

 

Provtagning

Våra undersköterskor träffar du om du behöver ta prover, blodtryck eller EKG. De är labbansvariga och hälsar dig välkommen. Vi erbjuder bokade tider för provtagning kl. 08.00–12.00 och du bokar din tid för provtagning på 1177. Du kan också ringa till oss för att boka en tid.

 

Psykoterapi

Tryggakliniken har sedan oktober 2016 en egen mottagning för Psykoterapi. Här kan vi erbjuda samtalsbehandling till dig som är 16 år eller äldre och lider av lättare till medelsvår depression, ångest och/eller stress. Vi erbjuder psykoterapi inom PDT och KBT. På 1177.se kan du få en förklaring till vad dessa behandlingar innebär.

 

Telefonrådgivning

Telefonrådgivning sköts av våra distriktssköterskor på vardagar mellan kl. 08.00 - 15.00. Lunchstängt mellan

kl. 12.00 - 13.00.

 

Vaccination

Vi hjälper dig med vacciner såväl influensa och TBE, HPV som resevaccin.

Ring och prata med oss för mer information.

bottom of page